Sociálne a finačné dopady na rodinu

Štát sme zvolili ako orgán, ktorý má našej spoločnosti pomôcť regulovať ekonomický systém. Spočiatku bol štát vytvorený iba ako pomocník, ktorý zabezpečí sociálne služby, rovnosť a zákony. Hlavné slovo však mali mať bežní občania, ktorí sa podieľajú na práci a živia rodiny. No z histórie i prítomnosti vieme, že štátna moc sa dá ľahko zneužiť. Osoby, ktoré boli poverené do štátnej moci majú neuveriteľné zisky a každým obdobím nastavujú systém takým smerom, aby od našej spoločnosti týchto pár osôb získalo čo najviac peňazí pre seba a svoje plány. Proste zaplatiť musíš, pre tvoje dobro, inak ti zaručíme, že prídeš i o posledný kúsok chleba. Samozrejme, že o ten kúsok chleba prídeme štátnou “ pomocou “ a jeho inštitúciami. Za každú jednu hlúposť sme povinní platiť daň, ktorá vraj ide na “ služby „, ktoré však aj tak nevyužívame naplno. Takže toľko k významu štátu.
zoufalství staršího muže
Sociáne problémy na Slovensku sa ľahko dotknú každej rodiny. Hlavne tej slušnej a snaživej. Sociálne problémy a nedostatky, nie sú žiaľ žiadnym nepoznaným faktom, skôr známym a každý deň sa bojíme, že nás dostihnú.
Viac o tom, o akých sociálne- finančných dopadoch na rodinu hovorím, nám napovie i následujúci odkaz

Musíme si uvedomiť, že rodiny vychovávajú potomstvo, ktoré, ak raz zomrieme, bude žiť ďalej miesto nás a práve toto potomstvo bude tvoriť okolitý svet. Preto je veľmi dôležité, ako ho vychováme.
starší muž v depresi
V dnešnej dobe však k správnej výchove potrebujeme i veľa financií, ktoré sa dajú získať formou a zamestnania sa a našej práce. No pokiaľ chce mať človek rodinu zloženú z dvoch- troch detí, tak štát naňho nemyslí, ba naopak. Peniaze, ktoré by mali ísť týmto deťom, musíme človek platiť štátu. A ako a na čo sa tie peniaze využijú, radšej ani nechceme vedieť.