Vystúpenie Česka z Eú?

Zatiaľ síce len potichu, ale čoraz častejšie počujeme o úváhách Českej republiky vystúpiť z Európskej únie. Zatiaľ ide možno skôr len o úvahy, pretože výstupenie Česka z Eú by vraj vyvolalo pre český štát nepríjemnú ekonomickú krízu, ktorá by mohla trvať údajne až niekoľko desaťročí.

vlajka

Česko je totiž  takisto jednou z tých krajín, ktoré prispievajú k ekonomike častým nakupovaním ale aj vývozom v rámci obchodovania s Eú. Vlastne únia je na takomto vzájomnom obchodovaní závislá podstatne veľkou mierou. Preto je veľmi otázne, či po brexite nastane aj czechxit /takýto termín sa už pomaly zavádza do praxe/. Pri odchode a teda prerušení obchodu by tak hrozil hromadný krach viacerých firiem, predovšetkým tých na českom území. Z toho následne vyplýva masové prepúšťanie zamestancov. Bez prikreslenia vážnosti z mojej strany, skutočne sa vraví sa až o krachu početných výrobcov a predajcov, čo má naznačovať, do akej miery má byť česká ekonomika závislá na obchodovaní v rámci Eú, teda aj na zotrvaní v únii.

euro

•         Týmito tvrdeniami však hodnotím možnú situáciu objektívnym pohľadom, vlastný názor o tom, či by bolo vystúpenie z Eú negatívom alebo pozitívom som nezapojil, o tom zrejme nemám právo rozhodovať. Začíname si nebezpečne zvykať, že názor bežných ľudí bez politickej imunity či väčšieho vplyvu už nič neznamená. Tvrdenie o možných negatívach týkajúcich sa odchodu môžu byť z viacerých uhlov reálne, ale sami vidíme, že z Eú nie je ľahká cesta von, tento fakt značí vlastne aj celkovú „slobodu“, akej sa štátom pri tomto spojení z Eú dostáva. Nedá mi teda nepripomenúť, že zotrvanie v Eú tak nemusí byť takisto 100% pozitívnou voľbou.

Pokiaľ sa majú možnosť rozhodnúť i samotní českí občania, čo by malo byť v demokratickom štáte prioritou číslo jedna, malo by prísť na program referendum, rovnako ako tomu bolo vo Veľkej Británii.