Zo Slovenka pravidelne odchádzajú už aj cudzinci

Slovensko údajne slúži ako krajina, v ktorej  okolo prechádzajúci cudzinci získajú pár pracovných skúseností, ale vzápätí odídu za prácou ďalej, konkrétnejšie do Rakúska či Nemecka za vyšším platom, kde sa už zdržia pracovať podstatne dlhší čas. Slovensko sa tak stalo len akousi dočasnou zastávkou, akýmsi závodným „učilišťom“, za reálnym zárobkom sa cestuje k vzdialeným susedom. Z našej krajiny tak neodchádzajú len naši mladí, ale dokonca aj cudzinci. Ostane tu vlastne ešte niekto pracovať?

vlak

Pravdepodobne áno, ale celé to stojí na chvíľkových zamestnaniach, respektíve na prijímaní a následných výpovediach stále dokola.  Či ste Slovák alebo cudzinec. Naša ekonomika tak síce prežíva, ale z roka na rok. Nikto nemá nič isté.
Každým mesiacom sa spomenutý odchod týka údajne až tisícky cudzincov predstavujúcich pracovnú silu na našom území. Ich odchodom sa však dané miesta zasa opäť naplnia novými zamestnancami (zo zahraničia). Je to vlastne podobné s pocitom nás, krajanov. Takisto žijeme v tom vedomí, že nás môžu ľahko prepustiť, nakoľko ďalší nezamestnaní čakajú za dverami a nie je ich málo. Na tento rok sa odhaduje, že zamestnanci zo zahraničia obsadia na Slovensku už každé tretie pracovné miesto, ale pravdepodobne opäť v princípe bezplatného školiaceho strediska a v podobe dočasnej zastávky. Za „reálnou“ prácou odídu o chvíľu preč, za naše hranice. Respektíve za reálnym, prínosným zárobkom.

cestovatel

Plat cudzincov u nás je vo viacerých prípadoch totožný s platom tamojších krajanov, v niektorých prípadoch a na niektorých pozíciách dokonca vyšší. Aktuálne u nás pracuje odhadom 62 000 zahraničných zamestnancov, nepočítajúc tých, čo pracujú „na čierno“. Ale ich pracovný pobyt je len súčasný, má krátkodobý charakter. Viac ako rok sa tu udržia zväčša len Srbi a Ukrajinci, ktorých domáce krajiny to momentálne nemajú ľahké.