Prejav nenávisti bude pokutovaný obrovskou čiastkou

Ak sa spomenie téma internet, dnes je jednou z najhorúcejších a najčítanejších informácií fakt, že od tohto roku hrozia vysoké pokuty. Avšak len v prípade, pokiaľ sa v príspevkoch nájde komentár, či skrátka text, obrázok, video,… ktoré budú označené za nenávistné.

kampaň

V Nemecku je takýto príspevok pokutovaný obrovskou čiastkou.
Takže vo vlastnom záujme si musia dať riadny pozor, aj keď samozrejme tých, ktorí takýmito príspevkami sieť zásobujú, je zrejme menšina. No tí s tým budú musieť prestať. Takže pre väčšinu užívateľov je všetko po starom, len si budú musieť dať pozor na prejav nenávisti voči iným národnostiam, rasám, náboženstvám, či homosexuálom a podobne. Bolo by pre nich vhodné pozrieť i do histórie svojho profilu a pokiaľ náhodou takýto starší príspevok vo svojom profile nájdu, radšej ho ihneď vymazať, výška tej pokuty by ich zničila. Ich osobný profil na sieti skontrolujú ešte jednoduchšie, ako si myslia.Nie je problém spustiť program, ktorý prebehne a skontroluje všetky profily, aj ten ich a to bez ich vedomia.

charakter

Zodpovednosť nesie predovšetkým sociálna sieť.
V podstate to ale funguje štýlom, že kontrolovaná je sociálna sieť, jej príspevky na hlavnej stránke. Sociálna sieť nesie tú najhlavnejšiu zodpovednosť a to aj za svojich návštevníkov. Akonáhle sa v Nemecku zistí, že na dotyčnej sociálnej sieti je uverejnený nenávistný príspevok, pokuta hrozí sociálnej sieti. Má však 24 hodín na odstránenie. Pokiaľ však určitý užívateľ tento zákaz nerešpektuje, sociálna sieť môže pokutovať konkrétne jeho. V prípade, kedy sa príspevky do 24 hodín neodstránia, sociálna sieť dostane pokutu 1 miliardu! Avšak sociálna sieť má právo pokutovať i užívateľov, ktorí tam príspevky dali, takže tí môžu očakávať pokutu nejaký ten milión, či zrejme i viac, každopádne tá suma je obrovská.

sociální síť

Nemeckí užívatelia, ktorí zarobia tak 1000 Euro mesačne, si zrejme dobre rozmyslia, či podobnými príspevkami budú sieť ešte zásobovať. Tá pokuta by ich zrejme zničila, alebo by si išli posedieť na dlhší čas do väzenia.
•         Síce píšem o Nemecku, no je dosť možné, že podobná kontrola môže začať i u nás a našich okolitých štátoch, veď aj my sme členmi Európy  a únie.