Pravidelný kontakt

Diplomová práca a ďalší krok spočíva v tom, že hľadáme konzultanta pre našej úlohu. Spravidla si vyberáme človeka z našej katedry, alebo fakulty. Taky by sme sa mali zamerať na to, aké predmety vyučuje, pretože keby sme si vybrali tému zamerané na ekonómiu, tak lektor so zameraním na programovanie s nami bude ťažko konzultovať o tejto téme. Ako vedúceho úlohy si môžeme vybrať osobu zpraxe,sú to väčšinou zamestnanci rôznych odborných ústavov, tento výber mi príde ako najlepšie, pretože o praxi sa lepšie píše, ako o teórii, keďže keď niečo vidíme, ako funguje, dá sa to lepšie popísať. S konzultantom by sme mali udržiavať pravidelný kontakt.

Naša myšlienka

Najdôležitejšie stretnutie s našim konzultantom je hneď to prvé, pretože už za ním ideme s návrhom téme a on nám povie, ako si predstavuje, aby naša diplomová práca vyzerala. Podľa toho ako veľmi sa líši naša myšlienka s myšlienkou konzultanta, upravíme zadanie, abstrakt alebo zmeníme a doplníme názov témy, aby sa blížilo našej predstave. Výhodné sa dohodnúť si s vedúcim  konzultácii každý týždeň, pretože toto nás donúti neodkladať písania úlohy. Keď si určíme taký plán, bude sa nám lepšie vytvárať, pretože aspoň raz za týždeň niečo vytvoríme a nerobíme všetko na poslednú chvíľu.