Dôležitá energetická certifikácia budov

Energetický certifikát budovy hovorí o kvalitatívnych energetických vlastnostiach danej budovy. Dá sa z neho vyčítať, či budova spĺňa alebo nespĺňa aspoň základné minimálne požadované podmienky. Súčasťou odborne a správne vyhotoveného energetického certifikátu je aj odporúčaný zoznam opatrní, ako čo možno najlepšie zlepšiť stavebné konštrukcie a prísun energie na vykurovanie, klimatizáciu, osvetlenie a prípravu teplej vody či správnosť, pravidelnosť a dĺžku vetrania. Podmienky energetických certifikátov budov upravuje zákon č. 555/2005 Zbierky zákonov o energetickej hospodárnosti budov.

Certifikát

Tento zákon bol prijatý, respektíve novelizovaný zákonom č. 90/2020 Zbierky zákonov a tieto zmeny vstúpili do platnosti v apríli v roku 2020. Chcú zabezpečiť to, aby ľudia, ktorí hľadajú nové bývanie – či už podnájom alebo zvažujú kúpu domu/bytu – mali prehľad o energetickom stave budovy. Majitelia, ktorí predávajú budovy alebo prenajímatelia obytných jednotiek sú povinní – v prípade predaja nehnuteľnosti odovzdať budúcemu majiteľovi originál energetického certifikátu, v prípade prenajímateľa sa vyžaduje overená kópia energetického certifikátu, ktorý má byť odovzdaný príslušnému nájomníkovi.

Certifikát

Podobne ako biele spotrebiče, aj budovy sú po vykonaní kontrol zaradené do príslušnej energetickej triedy, ktorá zodpovedá danému energetickému vybaveniu budovy. Na základe energetickej triedy nehnuteľnosti je o niečo jednoduchšie určiť predajnú alebo prenajímaciu cenu. Čím sa energetická hospodárnosť viac približuje energetickej triede A, tým jej hodnota stúpa, pretože energetická trieda A je ta najlepšia a finančne najúspornejšia. Naopak, najhoršia energetická trieda je G a teda budova má vtedy podstatne nižšiu hodnotu. Energetické certifikácie budov musia vlastniť majitelia rodinných domov, bytových domov, škôl, nemocníc, hotelov atď..