Muž- pán tvorstva?

V minulosti bolo úlohou muža postarať sa o rodinu, materiálne ju zabezpečiť a úlohou ženy bolo starať sa o deti a domácnosť. Už v praveku bolo toto rozdelenie zrejmé, keď muži lovili zver a ženy rodili a starali sa o deti. Toto rozdelenie sa z niektorých kultúr a národov nevytratilo, ale vo väčšine vyspelého sveta sa našťastie prestalo generalizovať a určovať ženám, kde je ich miesto. Ženy sa postupne začali čoraz viac zaujímať o vzdelanie, kultúru a napokon sa začali viac odpútavať od „nadvlády“ mužov. Nie, žeby proti nim bojovali, ale išlo o to, aby aj ony dokázali, že sa od nich môže očakávať viac, ako len sedieť za sporákom a kolísať potomstvo. Vyspelý svet je plný emancipovaných, vzdelaných, šikovných a cieľavedomých žien, ktoré vo svojom živote veľa dokázali a ešte aj chcú dokázať. Je na každej jednej žene, aby splnila svoje predstavy a ciele, ktoré od života očakáva. V dnešnej dobe by sa žiadna žena nemala báť  prejaviť svoj názor.

pár
 
Nie vždy je im to umožnené…
Bohužiaľ, nie každej žene je umožnené slobodne sa vyjadrovať, pohybovať, či dokonca obliecť si to, čo sa jej páči. V niektorých arabských, ale aj iných krajinách sme ešte aj dnes svedkami toho, že žena je jednoducho len majetkom muža a jej poslaním je len priviesť na svet potomstvo a starať sa oň. Nemá právo povedať, čo si myslí a musí poslúchať muža. A nielen v cudzine, ale i u nás sa žiaľ stretávame s prípadmi, kedy sú ženy takpovediac „otrokyne“ vlastných manželov či partnerov a zo strachu o svoj život či stratu detí sa dobrovoľne rozhodnú prežiť svoj život podriadene a poslušne. A ich partneri, vidiac, že im to prejde, celú situáciu využívajú.

žena
 
Rovnocennosť je dôležitá
Je samozrejmé, že pokiaľ sa partneri naozaj a úprimne milujú, takýto nerovnocenný vzťah neprichádza do úvahy. Slovensko je vyspelá krajina, v ktorej histórii a zvykoch nemáme ukotvené podraďovanie či nadraďovanie sa jedného alebo druhého pohlavia. Preto pokiaľ ide žena či muž do vzťahu s láskou a úprimne, malo by všetko „klapať“ tak, ako má. Či už sa žena rozhodne venovať sa len rodine, alebo bude chcieť popri deťoch budovať kariéru a pracovať, rozhodnutie je len na nej a jej manžel či životný partner by ju mal v jej rozhodnutí podporiť. Pretože len vtedy, keď je jednému i druhému umožnené napĺňať svoje ciele a predstavy, môžu spolu harmonicky a pokojne vychádzať.