Masáž ako služba

Pôvod masáži musíme hľadať už v období primitívneho človeka, pretože človek pociťoval bolesti už v tomto období. Človek bol naučený, že bolesti zraneného alebo chorého miesta skôr či neskôr vymiznú, ak si ich bude trieť. A tak už tomto období si človek namáhané svaly a kĺby masíroval. Však prvým dokladom v písomnej forme o tejto činnosti je Ebersov papyrus zo starého Egypta. Tento papier sa datuje až do doby 5000 rokov pred naším letopočtom.

wellness

            Už v tomto papyruse je uvádzaná masáž ako vtedajší liečebný prostriedok. Taktiež v Číne je masáž uvádzaná v kanone Nei Thing Sou Wen. Tento kanón sa datuje do obdobia 3700 rokov pred naším letopočtom. Tu sa uvádza využitie masáže, akupunktúry a akupresúry. V Číne avšak masáž stala životným štýlom, ktorý sa kombinoval s cvičením. Podobná situácia bola aj v ďalších iných kultúrach.

whirpool

Moderné masáže sa však začínajú rozvíjať až začiatkom  devätnásteho storočia, pričom pôvodcom je misionár orientu P.Ling. Tento misionár sa zoznámil s masážami na svojich cestách v kúpeľoch, ktoré navštevoval. Po návrate do domoviny založil školu masáži.A taktiež ústav pre gymnastiku, kde sa vyučoval aj ja liečebné telesnú výchovu ako ju poznáme dnes. Dnes už poznáme mnoho druhov masáží, avšak je potrebné orientovať sa na masáže s názvom klasická masáž, reflexná masáž a manuálna lymfodrenáž, ktoré sú reálne vyučované na stredných zdravotníckych školách v odbore masér.

masáže

Medová masáž, alebo levanduľová masáž sú masážami ktoré sú modifikované z klasickej masáže a teda nespĺňajú úplne kritériá liečebné masáže. Tieto masáže, s danými názvami majú skôr relaxačný účinok. Teda je potrebné sa orientovať skôr na obyčajné názvy, ktoré nesú v sebe známky klasickej manuálnej terapie. Na základe moderných poznatkov pribúdajú do terapie a terapie ale aj na základe využitie elektrickej energie, ale aj vody, či alternatívnej medicíny.Ideálne je preto poznať osobu, ktorá tieto techniky reálne vykonáva.