Faktory ovplyvňujúce výšku poistného

Pokiaľ chcete poistiť svoje vozidlo, výška poistného môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Podľa toho sa určiť konečná suma na mesačné, štvrťročné alebo ročné platby.

kalkulačka

Ø podľa druhu vozidla
Záleží to od toho na čo svoje vozidlo využívate alebo presnejšie o aké vozidlo sa jedná. Môžete ho využívať na osobné účely, alebo podnikateľské, alebo či je to automobil, nákladné auto, motocykel. Taktiež to môže záleží od výkonu motora, objem valcov či jeho hmotnosť, a zohľadňuje sa aj vek vozidla.

Ø Majiteľ vozidla
Tak ako sa zohľadňuje vek auta, tak aj vek vodiča. Je to s toho dôvodu že mladší vodič má viac skúsenosti ako starší vodič, preto sa výška poistného rozlišuje. Ak mladší vodič spôsoby dopravnú nehodu, jeho poistenie bude drahšie. . Taktiež sa to rozlišuje aj podľa bydliska v ktorom vodič býva. Ak býva vo väčšom meste, jeho poistenie bude drahšie, pretože je tam väčšie riziko, spôsobenia dopravnej nehody.

automobil

Ø Iné služby k poisteniu

Záleží to aj od toho, čo všetko si chcete ešte pripoistiť. Môžete si napríklad poistiť čelné sklo, poistenie pri krádeži. Ako som už písal hore, môže sa výška líšiť aj od toho či si budete platiť mesačne, štvrťročne, alebo ročne. Ak ste dlhoročný zákazník poisťovňa Vám môže dať zľavu až 25 percent.

Ø Bez poistenia ani na krok

Nesmiete zabudnúť na to že bez poistenia sa nikam nesmiete pohnúť. Ak sa vydáte na cestu, bez poistenia a chytia Vás policajti môže Vám hroziť pokuta. Ak Vás chytia hrozí Vám pokuta až do výšky 3319,40 €.a ak nemáte ani zelenú kartu môžu Vám napáliť pokutu do výšky 60 eur.

pojistka

Ø Príklady poistenia

Ak ste nespôsobili haváriu 11 Mesiacov ► 100 percent základného poistenia
48-59 mesiacov ► 70 percent základného poistenia
180 a viac mesiacov ► 50 percent základného poistenia