Komunikácia s deťmi

Kedy nám vlastne začínajú deti rozumieť a vnímať jasne všetko čo im hovoríme? Samotné slová sú nástroje a my si môžeme vybrať, ktoré používame. Častokrát nevedome preberáme formulácie od svojich vlastných rodičov… Ako by mal vlastne mal vyzerať prehľad komunikácie:

děti
 
1. Mali by sme počúvať čo nám deti hovoria
 
Dospelí si častokrát myslia, že chcú povedať niečo dôležitejšie ako ich dieťa a že majú vo všetkom pravdu. Dôležité je počúvať a sústrediť sa na druhého čo nám chce povedať. Počúvaním si budujeme s deťmi dlhší a hlbší vzťah. Nakoniec sa dozvieme čo chcú aj deti, nie len my dospelí. Preto POČÚVAŤ je ZÁKLAD.
 
2. Dať im na výber
 
Dieťa donieslo zlú známku alebo neposlúchalo a hneď nastáva obdobie samých zákazov či príkazov. Ale keď im niečo zakazujeme mali by sme vedieť čo robiť môžu. Je dôležité aby rodič vedel robiť aj kompromisy, jednoducho je treba vedieť niekedy dať aj na výber.
 
3. Poskytnúť informácie
 
Deti sa veľa vecí učia, je to normálne. Ak chcete zachovať kľud v rodine a správne dieťa usmerniť, môžete namiesto príkazov poskytnúť informáciu. „Keď riad umyješ hneď, nezaschne“ namiesto „nebuď lenivý a umy ho okamžite“. A veľa ďalších podobných informácií.

školačky
 
4. Robiť tak ako hovoríme
 
Slovná komunikácia je vo výchove veľmi dôležitá. Jednoducho čo povieme by sme mali aj urobiť. Veľa rodičov povie inak a robí inak a deti sú potom zmätené lebo (jasné že dospelí môžu všetko a nikdy nerobia chyby).
 
5. Reč tela
 
Ako je dôležitá verbálna komunikácia tak isto je aj neverbálna. Tón hlasu by mal byť v súlade stým čo práve hovoríme. Použité gestá a výrazy tváre, ktoré doplňajú čo práve hovoríme. Pozornosť detí môžeme zaujať aj humorom. Pri hovorení dôležitých vecí by sme mali nadviazať oční kontakt či sa dotknúť dieťaťa. Samozrejme, že krikom sa nikdy nič nevyrieši.
 
6. Menej je niekedy viac
 
Je normálne, že chceme byť najlepšími rodičmi a vychovávateľmi. Preto ak chceme urobiť zmenu musíme sa sústrediť na jednu konkrétnu vec a venovať tomu čas.