Zbavíme vás nepríjemných spomienok alebo tzv. kraniosakrálna terapia

Chcete sa natrvalo zbaviť nepríjemných spomienok a pocitov? Čo je to kraniosakrálna terapia? Ako táto terapia pôsobí na činnosť mozgu? V tkanivách nášho tela sú uložené rôzne spomienky a mentálne programy, spôsobené psychickým stresom a traumami.
léčba ženy
V tkanivách sú však uložené rôzne spomienky a mentálne programy, spôsobené psychickým stresom a traumami. John Upledger ich nazval energetickými cystami alebo somatoemocionálnymi blokmi. Sú to miesta zapuzdrenej zvyškovej energie, ktorá vzniká vo chvíľach negatívnych emócií. Takto si vytvoríme nový pamäťový vzorec, na základe ktorého potom reagujeme v podobných situáciách.

Zložitý názov tejto terapie pochádza z latinského cranu (lebka) a sacrum (krížová kosť). Ide o jemnú a neinvazívnu dotykovú terapiu, ktorá prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu. Navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj tela, pričom povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela.

V našom mozgu v oblasti membrán a mozgových a miechových blán, od lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti pulzuje tekutina celkom nezávisle od dýchacieho a srdcového rytmu.
představivost iluze
Kraniosakrálny rytmus
V tridsiatich rokoch 20. Storočia istý americký doktor W. G. Sutherland zistil, že popri srdcovom a dýchacom rytme v našom tele pulzuje ešte tretí rytmus, ktorý dáva do pohybu celé telo – vrátane kostí a lebky. Túto energiu nazval dych života a spozoroval fakt, že súvisí s mozgovomiešnym mokom. Neustála tvorba dychu života podľa neho vyvoláva pulzáciu tekutiny vo vnútri mozgovomiechového systému.

V jednej fáze tekutina stúpa smerom k hlave a v druhej klesá ku krížovej kosti. Myšlienky tohto doktora vedecky podporil a rozvíjal americký lekár John Upledger. To čo doktor preskúmal sa dnes nazýva kraniosakrálny systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Jej tvorbu riadia mozgové komory. Táto tekutina vyživuje a detoxikuje nervovú sústavu. Likvor (ako sa tiež nazýva) nesmie vytekať.

O to sa stará nepriepustná tvrdá mozgová blana, ktorá je akousi vnútornou výstelkou lebky. Pripája sa k lebečným kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti a ku všetkým malým otvorom v lebke a v stavcoch, ktorými vedú nervy do celého tela. Táto tekutina pulzuje pod tvrdou blanou mozgovou v pravidelnom rytme.

Deje sa tak približne 6 až 12 krát za minútu. Všetky kosti aj kosti lebky sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Celá lebka sa rytmicky zmenšuje a zväčšuje. Spôsobuje to príliv a odliv mozgovomiechovej tekutiny. Kranosakralny terapeuti dokážu tento rytmus cítiť aj v iných častiach nášho tela (nielen v hlave).

Túto terapiu vyhľadávajú na druhej strane aj zdraví ľudia. Cítia sa po nej vitálnejší a emocionálne vyrovnaní Terapia zároveň zlepšuje obranyschopnosť organizmu a pôsobí preventívne proti množstvu chorôb. Má formu hlbokej relaxácie. Prebúdza vnútorné ozdravné procesy, pričom pracuje aj s ľudskou psychikou. Ak sa rozhodnete podstúpiť túto príjemnú a bezpečnú terapiu, pravdepodobne sa dostanete ku koreňu problému.

Nielen mozog, ale aj telo má pamäť – „tkanivovú pamäť“.
Terapia je jednoduchá. Pacient oblečený leží na masážnom stole a terapeut sa jemne dotýka tela. Niektorí pacienti pri terapii aj zaspia.