Rekonštrukcia domu – služba, ktorá sa Vám vyplatí


Ako a prečo rekonštruovať
·         Aj keď sú finančné úspory veľmi dôležité, jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie domu by malo byť jeho zlepšenie stavu a hodnoty.
·         Dlhoročné odkladanie rekonštrukcie vedie k zhoršovaniu stavu domu a k drahším a opakujúcim sa opravám.
·         Ideálne je rekonštruovať všetko naraz v jednej etape.
·         Vždy je nutné sa na dom pozerať ako na celok a to od základov až po strechu a takto aj vykonať celkovú rekonštrukciu.
·         Úspory za vykurovanie sú potom veľmi výrazné, a ak rekonštrukcia zahŕňa aj zateplenie objektu, prípadne výmenu okien, môžu úspory energií dosahovať až 40% pôvodných nákladov.

balkony

Projekt
·         Prvým krokom pred začatím rekonštrukcie musí byť profesionálne zistenie stavu domu odborným projektantom.
·         Výdavky za tento krok rozhodne neľutujte, dobrý projekt je totiž zárukou kvalitnej a vhodnej rekonštrukcie.
·         Projekt na rekonštrukciu bytového domu o 100 bytoch môže stať okolo 3 500 Euro.
·         Projekt zahŕňa nasledujúce:
o   Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
o   Preukaz energetickej náročnosti budovy.
o   Výkaz výmer a projekčného rozpočtu.
o    Projekt je možné použiť aj ako realizačný projekt.
·         Práve projekt je pre konečný efekt, termíny i kvalitu rekonštrukcie zásadný a dôležitý.
·         Odporúča sa tiež nechať spracovať podrobnejšiu vykonávaciu projektovú dokumentáciu.

baráky

Financovanie
·         Najľahší spôsob je financovanie pomocou úveru.
·         Na prvom mieste Vás asi napadne, poobzerať sa po úvere s najnižšou úrokovou sadzbou.
·         Nie je to však jediné kritérium, ale mala by Vás zaujímať aj možnosť nevyčerpania úveru, možnosť mimoriadnych splátok bez ohľadu na fixáciu úrokovej sadzby a účtovanie provízie za rezerváciu zdrojov.
Dotácie
·         Náklady na rekonštrukciu nám môžu tiež znížiť dotácie.
·         Bytové domy mimo hlavné mesto môžu čerpať dotácie z európskeho programu IROP.

·         Dotáciu môžu majitelia bytových domov žiadať pred začatím, v priebehu i po dokončení rekonštrukcie a to až do roku 2021.