Právne poradenstvo pri nevyplatenej mzde zamestnávateľom

Mzdové náklady predstavujú pre zamestnávateľa nemalú položku, ktorú musia zamestnancom odvádzať v pravidelných termínoch. Väčšinou tomu tak je a vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi nebývajú napäté. Stávajú sa však prípady, keď zamestnávateľ nemôže alebo nechce mzdu vyplatiť, čím však zamestnanci spôsobia značné problémy. Postavenie zamestnanca býva v tomto prípade veľmi nepríjemné, pretože pokiaľ nemá k dispozícii väčšiu finančnú rezervu, sú na mzdy viazané ďalšie platby, napríklad nájomné, zálohy na energie, výživné na deti. A práve preto zákon na tieto prípady pamätá.

právne ppradenstvo

Zamestnanci bráňte sa efektívne – mnohí horkokrvní jedinci riešia nevyplatenie mzdy rôznymi vyhrážkami a niektorí dokonca zamestnávateľov fyzicky napadnú, ale toto nie je práve ideálny postup. Zachovajte pokoj a chladnú hlavu a poraďte sa s právnikom.

Čo by vám právnik poradil – ak zamestnávateľ nereaguje na vaše spočiatku ústne a potom aj písomné vyhlásenia, že ste doteraz nedostal mzdu, akonáhle uplynie termín splatnosti mzdy (a ten sa môže líšiť od bežných výplatných termínov), môžete do pätnástich dní od tohto dátumu podať okamžitú výpoveď, v ktorej bude tiež špecifikovaná dlžná mzdová čiastka. V prípade, že dodržíte všetky zákonom dané povinnosti pre okamžitú výpoveď, máte nárok aj na odstupné.

advokátska kancelária

Nie vždy sa však odvíja vyplácanie miezd jednoducho, a stáva sa, že treba ísť súdnou cestou. Advokátska kancelária v Banskej Bystrici Lexante potom môže podať najprv predžalobnú výzvu, ktorá je zásadná pre uhradenie prípadných súdnych nákladov a nákladov právneho zastupovania, a až potom sa pristupuje k návrhu na vydanie platobného príkazu alebo k žalobe na úhradu dlžnej mzdy. Situáciu však môžu komplikovať aj prípady, keď sa zamestnávateľ ocitá v platobnej neschopnosti, a jeho spoločnosť sa ocitá v úpadku, vtedy právnici riešia problém konkurzným návrhom na zamestnávateľa.