Polícia a susedské hliadky

Každému mestu je od zákona pridelená polícia, ktorá má a dodržuje zasa zákony, ktoré dostáva od štátu. Tieto služby slúžia k ochrane a poriadku v spoločnosti, no i sám jednotlivý občan musí rešpektovať ich autoritu, pretože i on má podiel na správaní spoločnosti. Po privolaní polície nič nezaplatíme, samozrejme pokiaľ sa nejedná o žart a planý poplach. Vtedy dostaneme právom pokutu.
No viete o tom, že v niektorých štátoch USA už roky nefunguje polícia, ale takzvané susedské hliadky?

symbol

Susedské hliadky
Kedysi dávno som čítal, že o tento systém ochrany si zažiadali sami občania. Spísali petície, v ktorej sa hlásili za odvolanie mestskej polície a takisto podpismi potvrdili, že majú zabezpečenú vlastnú susedskú hliadku. Dôvod k takejto petícii bol, že občania neboli s prácou polície spokojní. V meste vládla kriminalita a občania dostávali akurát pokuty a neriešili sa podstatné veci. Predstavte si, že štát tejto petícii naozaj vyhovel a políciu stiahol. A čo je podstatné- uplynuli roky a občania boli so susedskou hliadkou spokojní a tento spôsob ochrany, domobrany sa uchytil.

auto

Pozitívne stránky sú podľa mňa v tom, že susedia sa medzi sebou dobre poznajú a preto je aj väčšia pravdepodobnosť ich odhalenia a následnej hanby. Susedia sú na odkázaní len na seba a preto sa snažia k svojej povinnosti pristupovať dôsledne, pričom neriešia nezmyslené pokuty. Zameriavajú sa hlavne na ochranu svojho susedstva.

Negatívne stránkysa môžu dostaviť v prípade, kedy zverený člen hliadky bude mať osobné konflikty so susedom a pomocou svojej autority sa mu bude mstiť.

pouta

Agentúry

Niektoré mestá disponujú agentúrami, ktoré Vám zaručia svoju pozornosť za poplatok. Napríklad Vám zmizla drahocenná vec a máte podozrenie z krádeže. V meste máte tieto agentúry, ktoré si konkurujú, takže len čakajú a idú sa pretrhnúť o to, kto Vám môže pomôcť. Vzniká v podstate pozitívna konkurencia a je na Vás, ktorej agentúre dáte možnosť vyriešiť Váš prípad. Za tieto služby sa však platí. Koľko, to záleží od samotnej agentúry.