Príčiny psychických problémov u detí

Príčiny psychických problémov u detí

V tomto článku sa dozviete o najčastejších príčinách a dôvodoch, ktoré u detí a mládeže môžu vyvolať – problematické správanie alebo psychické problémy.

V dnešnej dobe nie sú žiadnou novinkou psychické problémy. Ale je nesmierne dôležité si uvedomiť závažnosť tohto problému, hlavne u detí a mladistvých. Taktiež je dôležitý aj prístup a postavenie k danej situácii či už v kruhu vašich najbližších alebo k cudzej osobe o ktorej vieme že takto koná.

Deti všeobecný nátlak od okolia znášajú veľmi ťažko, preto treba k nim pristupovať s kľudom a čo najväčším pochopením. Nesmiete si robiť automaticky vlastné závery, pretože neviete čo môže byť vo veci. Dôvodov na takéto konanie môže byť niekoľko, no k najčastejším patria práve nasledovné odvetvia.

Príčiny psychických problémov u detí 1

Šikana – Tu sa môže jednať o slovné alebo aj fyzické napádanie. Môže to začať nevinnými posmeškami až kým to nedôjde do terorizovania napádaného dieťaťa. Nie je pravidlom že sa dieťa doma o tom zdôverí rodičom a práve preto si treba všímať všetky detaily. Prejaviť sa to môže na známkach, správaní, nechuti chodiť do školy a podobne. Rodičia by nemali automaticky kričať po dieťati a vyčítať mu tieto fakty. Práve naopak, najlepšie je si s dieťaťom sadnúť a pekne sa ho spýtať čo je vo veci, či je všetko v poriadku a dať mu najavo váš úprimný záujem a snahu pomôcť mu.

Týranie/domáce násilie – Nemusí sa vždy zo zásady jednať o násilie páchané na dieťati. Práveže dieťa častokrát trpí viac pri pohľade na bolesť rodičov, než na tú vlastnú. Pokiaľ muž týra svoju ženu, deti sú väčšinou svedkom tohto konania. To im dokáže spôsobiť traumu alebo takzvané – podvedomé bloky, cez ktoré sa dieťa len veľmi ťažko dokáže preniesť alebo vyrovnať. Na dieťati je tento problém ťažko spozorovateľný. Sú to však napríklad: nevedomé tiky pri prudkom pohybe, zvýšený strach a reflexy, uzavretosť dieťaťa a tak ďalej. Ak sme si istý že niekto trpí domácim násilím, je nutné to riešiť s ochrannými zložkami.

Znásilnenie – Pokiaľ sa jedná o maloleté dievča, ktoré bolo obeťou znásilnenia, je takmer nemožné si to všimnúť. Veľa krát sa prudko zmení, za veľmi krátky čas. Napríklad uzavrie sa do seba, nemá záujem komunikovať, začne si vymýšľať a klamať, má strach chodiť sama po vonku alebo má strach z chlapov. Práve tieto obete mávajú najzávažnejšie psychické problémy.

Príčiny psychických problémov u detí 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvod rodičovKaždé dieťa sa s touto situáciou vyrovnáva inak. Niektoré deti to však znášajú veľmi ťažko. Nedopomáhajú tomu ani nevyriešené spory rodičov, na ktoré sa dieťa musí prizerať. Výhrou nie je ani striedavá starostlivosť. Pretože dieťa má neustály pocit chaosu, stresu, nestáleho zázemia a podobne.

Tých dôvodov je samozrejme omnoho viac ale týmito trpí väčšina. Veríme v to že vám tento článok, čo najlepšie pomohol pochopiť tejto problematike.