Cesta do hlbín pubertiakovej duše…

Všetci sme si tým prešli. Každý má za sebou obdobie dospievania. U niekoho bolo pokojné, u iného búrlivé. Pokiaľ sme ho prežili v zdraví a bez ujmy, je to fajn. Často sa radi zasmejeme na tom, keď si spomenieme, čo všetko sme povyvádzali. Ale keď sa toto životné obdobie a „vyvádzanie“ týka našich detí, pozeráme sa na to už trošku inak. Veľa rodičov sa u dospievajúcich detí stretáva s tým, že majú pocit, akoby sa im ich ratolesti vzďaľovali. Akoby sa už necítili dobre v ich blízkosti. Áno, je ťažké zmieriť sa s tým, že ten malý drobec, ktorý bol len donedávna odkázaný iba na nás pomaly dospieva. Čo sa odoráva  v jeho živote?
dívka s plyšovým medvědem
Čo prežíva? Ako mu vlastne pomôcť, keď ani nie je ochotný zdôveriť sa?
To sú otázky, ktoré si kladie veľa rodičov. Naozaj je ťažké pomôcť niekomu, kto o pomoc nestojí, o to viac, keď ide o vlastné dieťa. Ale ako je možné, že dieťa nechce pomoc od rodiča? Ako je možné, že sa nechce rozprávať? A je to vlastne normálne? Áno, je. Hlavne v tom prípade, že nebolo vo zvyku rozprávať sa v rodine už pred tým. Nečakajme od pubertiaka, že sa zrazu posadí vedľa nás a bude sa nám zdôverovať, keď nikdy nezažil to, že by sa to tak dialo od jeho útleho detstva.

Pokiaľ sa s deťmi nerozprávame od malička a nedávame im najavo svoj záujem o radosti a starosti, určite to nepríde len tak odrazu. Je to pre nich neprirodzené a často i nepríjemné, ak zrazu zasadá „rodinná rada“ a riešia sa ich prešľapy či problémy. U detí si treba budovať dôveru postupne ak chceme, aby sa nám otvorili. Pokiaľ to budeme robiť systematicky a správne a budeme si budovať vzájomný priateľský vzťah plný lásky, pochopenia a vzájomnej dôvery a úcty, určite sa nám aj naše dospievajúce deti ľahšie zdôveria so všetkým, čo ich teší alebo naopak trápi.
jízda na skateu
Nezabudnime:
·         budujme si s deťmi dôverný vzťah od malička
·         často sa rozprávajme o všetkom možnom
·         prejavme záujem o všetko, čo robia a čo nám chcú povedať
·         netlačme na nich, ak sa nechcú rozprávať, ale dajte im najavo svoj záujem
 
Veľa rodičov má strach, že sa ich dieťa dostane do zlej partie alebo sa dá na zlé chodníčky. To všetko je možné, pretože doba je zlá. Ale ak si je rodič vedomý toho, že dal svojmu dieťaťu tú najlepšiu výchovu a vštepoval mu správne hodnoty, môže si byť istý, že sa to prejaví. Pretože „dobré základy“ sú vždy tie najdôležitejšie.