Keď stále nemáte dosť

Stalo sa aj vám, že štúdium na vysokej škole vám tak zachutilo, že sa vám nechcelo lúčiť sa s ním ani po napísaní a obhájení diplomovky, zložení štátnej záverečnej skúšky a získaní titulu? V tom prípade vám nič nebráni v tom pokračovať. Môžete dosiahnuť takzvaný malý doktorát, teda titul pred menom, ktorý bude svedčiť o vašej odbornosti.

Pre úspech v zamestnaní

V niektorých povolaniach sa priamo vyžaduje, aby ste ho mali. Inde, napríklad ako pedagóg vysokej školy, dostanete odporučenie a možno aj podmienky k tomu, aby ste tento titul získali čo najskôr. Záverečné diela na tomto stupni vzdelania sú rigorózne práce , ktoré môžu v niečom pripomínať diplomovku, ale pravdou je, že iba vzdialene. Predpokladá sa totiž už omnoho vyššia odbornosť, väčší rozsah, veľké množstvo zahraničných zdrojov, väčší osobný vklad a v konečnom dôsledku aj záver, ktorý je využiteľný pre následnú prax alebo objasňuje nejakú hypotézu, ktorú zatiaľ nikto neobjasnil. Je preto vhodné vopred zvážiť, či na niečo podobné budete mať dostatok času, chuti, nadšenia a odborných vedomostí.